Wat moet u doen voor partnerpensioen?

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partners? Dan krijgt uw partner partnerpensioen als u overlijdt.

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Uw gemeente geeft dit aan ons door. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan. Dit kan op deze website bij Mijn pensioen.

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst. Die sloot u af bij een notaris. U moet uw partner ook bij ons aanmelden. Dat doet u via Mijn pensioen. Stuur ook een kopie van de samenlevingsovereenkomst aan ons op.

Kijk de bedragen en voorwaarden van het partnerpensioen goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u later dit jaar van ons ontvangt. Of bij Mijn pensioen onder Mijn dossier. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer informatie over de afspraken vindt u bij Wat krijgt u in onze pensioenregeling - Partnerpensioen.

Heeft u een vraag?
U kunt het pensioenfonds bellen via (013) 462 23 52. Of stel uw vraag via Contact.