Heeft u uw UPO 2018 al gelezen?

In juni heeft u uw Uniform Pensioenoverzicht 2018 ontvangen. Uw UPO 2018 geeft de stand van uw pensioen op 31 december 2017. Waarom is dit jaarlijkse overzicht belangrijk en wat kunt u er mee?

Wat staat er in uw UPO?

  • U ziet hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds BP. Ook voor uw eventuele partner en kinderen.
  • U leest hoeveel pensioen u krijgt als u met pensioen gaat.
  • Uw UPO 2018 geeft de stand op 31 december 2017.
  • De verhoging van 0,3% per 1 januari 2017 hebben wij verwerkt op uw UPO.

Wat staat er niet in uw UPO?

  • Wij hebben uw pensioen op 1 januari 2018 met 1,4% verhoogd. Dit vindt u niet terug op uw UPO 2018. De verhoging verwerken wij op het UPO 2019.
  • Per 1 januari 2018 geldt een nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De bedragen op het UPO 2018 hebben wij nog niet herberekend naar deze nieuwe leeftijd. Dit verwerken wij op het UPO 2019.

Waarom is het UPO belangrijk?
Het overzicht geeft u inzicht in uw pensioensituatie op dit moment. Het is goed om te weten wat u straks aan inkomen kunt verwachten. Veranderingen in uw leven kunnen invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Bijvoorbeeld minder uren werken, samenwonen of scheiden. Kijk op de pensioenplanner wat de gevolgen hiervan zijn voor uw pensioen. Meer informatie over uw pensioenopbouw vindt u bij Pensioen 1-2-3.

Kijk ook op Mijnpensioenoverzicht.nl
Wilt u meer weten over het opgebouwde pensioen bij vorige werkgevers? Deze informatie, net als een actuele inschatting van uw inkomen na pensionering, vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staat ook hoeveel AOW u kunt verwachten.

Heeft u een vraag over het UPO?
Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. U kunt ons ook bellen via (013) 462 23 52. Of stel uw vraag via e-mail.