Geen toeslag in 2018 voor pensioengerechtigden

Ook niet voor gewezen deelnemers en ex-partners.

Pensioenfonds BP probeert de koopkracht van uw pensioen op peil te houden. Onze financiële positie en de regels voor verhoging (toeslagverlening) in ons pensioenreglement bepalen of wij uw pensioenen kunnen verhogen. Helaas was ons beleggingsrendement niet hoog genoeg om uw pensioen per 1 januari 2018 te verhogen. Op pagina 2 en 3 van de voorwaardelijkheidsverklaring leest u er meer over.

In 2016 en 2017 hebben wij uw pensioen ook niet kunnen verhogen. En waarschijnlijk lukt het in de komende 2 jaar niet of maar beperkt. Wanneer ons beleggingsrendement weer voldoende positief is, proberen wij de gemiste verhogingen in te halen. Wij beginnen dan met de misgelopen verhoging uit het meest recente jaar. Wanneer dat is, is echter onzeker. Dit hangt, zoals gezegd, samen met het beleggingsrendement van het pensioenfonds.

Lees meer over toeslagverlening en hoe dat werkt.