Pensioengerechtigden geen toeslag in 2017

Pensioenfonds BP probeert de koopkracht van uw pensioen op peil te houden. De financiële positie van het fonds en de regels in het pensioenreglement voor toeslagverlening bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen. Het pensioenfonds heeft helaas te weinig rendement op de beleggingen behaald om de prijsstijging van 0,3% te compenseren, daardoor kunnen we het pensioen van pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en gewezen partners per 1 januari 2017 niet verhogen. De toelichting leest u op pagina 2 en 3 van de voorwaardelijkheidsverklaring.

In 2016 hebben we ook geen toeslag kunnen geven aan de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Wanneer het beleggingsrendement dusdanig positief is probeert het fonds de misgelopen toeslagen in te halen. Het pensioenfonds begint dan met de misgelopen toeslag uit het meest recente jaar. Wanneer dat is, is echter onzeker en hangt, zoals gezegd, samen met het beleggingsrendement van het pensioenfonds. Het is dus de bedoeling dat de misgelopen toeslagen uit 2016 en 2017 binnen 5 jaar worden ingehaald.

Lees meer over toeslagverlening en hoe het werkt.