Factoren 2017 vastgesteld

Per 1 januari 2017 zijn de nieuwe factoren vastgesteld. Deze factoren zijn nodig om uw pensioen te berekenen op het moment dat uw pensioen ingaat.

Deze factoren worden ook zo snel mogelijk meegenomen in de berekeningen van de pensioenplanner op deze website. Dat is nu nog niet het geval. Daarom publiceren we ze voor u apart.