Opheffing Stichting Pensioenfonds BP i.l. opgestart

Per 1 juni 2016 zijn de opgebouwde pensioenaanspraken, pensioenrechten, verplichtingen en het vermogen van de Stichting Pensioenfonds BP in liquidatie succesvol overgedragen aan het OFP BP Pensioenfonds in België. We berichtten hier eind juli al over op deze website. Ook ontvingen alle betrokken deelnemers hierover een brief.

Opheffing na overdracht
Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP in liquidatie heeft nu besloten over te gaan tot opheffing van dit pensioenfonds. De zittende bestuursleden zijn volgens de regels van de Stichting benoemd als vereffenaars. Stichting Pensioenfonds BP in liquidatie voerde tot 1 juni 2016 de pensioenovereenkomst tussen BP Europa SE - BP Nederland en BP Raffinaderij Rotterdam B.V. en hun werknemers uit.

Huidige stand van zaken
Stichting Pensioenfonds BP in liquidatie wordt dus opgeheven. We publiceerden een aankondiging in de Trouw, dat de Rekening en Verantwoording bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd. Deze stukken kunnen 2 maanden lang worden ingezien bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam of bij dit pensioenfonds zelf. Na het verstrijken van de 2 maanden zal het liquidatieverslag worden vastgesteld. Het liquidatieverslag is ook een jaarrapport over het deel van 2016 dat Stichting Pensioenfonds BP in liquidatie bestond. Het liquidatieverslag wordt vervolgens naar De Nederlandsche Bank gestuurd en wordt DNB verzocht het toezicht te beëindigen. Wanneer DNB dit bevestigt wordt de stichting ontbonden en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Heeft u nog vragen over uw pensioen, de overgang naar het OFP of de liquidatie van Stichting Pensioenfonds BP in liquidatie? Mail of bel ons dan vooral.