Dienstjaren op het UPO

Eind augustus is het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) bij alle actieve deelnemers op de deurmat gevallen. Op dit UPO over het jaar 2015 staan naast je persoonlijke gegevens ook je dienstjaren vermeld. Het is collega’s opgevallen, dat die niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid. Hier hebben zij gelijk in. We lichten dit graag even toe.

Wat is er aan de hand?
Op het pensioenoverzicht staat hoeveel deelnemingsjaren wij vanaf 2005 voor je hebben geregistreerd. Dit zijn niet altijd je werkelijke dienstjaren – de jaren die je vóór 2005 deelnam worden niet vermeld. De wet schrijft sinds 2005 voor dat wij het aantal dienstjaren vanaf 2005 moeten tellen en vermelden.

Waarom is dit zo?
Per 1-1-2015 heeft Pensioenfonds BP een middelloon regeling. Daarop is dit UPO ook gebaseerd. Bij deze regeling zijn we wettelijk verplicht de dienstjaren vanaf 2005 weer te geven. Toen we nog een eindloonregeling hadden, toonden we het werkelijk aantal dienstjaren.

Kloppen mijn gegevens?
Het pensioenfonds (en de werkgever) hebben jouw datum van indiensttreding (en toetreding tot het pensioenfonds) in hun administratie staan. Dat zie je op pagina 7 van je UPO. Het pensioenfonds en de werkgever weten precies hoeveel feitelijke dienstjaren je hebt gemaakt. Al deze dienstjaren zijn meegenomen bij het berekenen van je pensioenaanspraken zoals die op deze UPO staan vermeld.

Moet je iets doen?
Nee, je hoeft verder géén actie te ondernemen. Heb je toch nog vragen? Mail ons dan of bel ons op 013-4622352. We helpen je graag!