Bestuurslid namens gepensioneerden herbenoemd

Jan Nieuwenhuize is herbenoemd als bestuurslid namens de gepensioneerden. Hij vervult deze functie al sinds 2012 en was bereid nog een periode zitting te nemen in het bestuur. Seconer heeft hem daarom voorgedragen voor herbenoeming. Het nieuwe bestuurslid, zal met de overgang naar het Europese pensioenfonds van BP (OFP BP Pensioenfonds), lid worden van het Dutch Management Committee (DMC).

Er meldden zich geen tegenkandidaten en verkiezingen waren daarom niet nodig. De nieuwe zittingstermijn van de heer Nieuwenhuize is gestart op 1 juli en loopt af in 2020.

We wensen hem veel succes en feliciteren hem nogmaals met zijn herbenoeming.