Pensioen 1-2-3: ons pensioen in duidelijke taal

Wat willen (nieuwe) deelnemers weten over hun pensioen? Dat verschilt per persoon. De een wil alleen de hoofdzaken weten, een ander ook de details. Die keus bieden wij nu met Pensioen 1-2-3.

Tot voor kort kregen nieuwe deelnemers van ons pensioenfonds een heel pakket aan informatie zodra ze in dienst kwamen. Ook ontvingen ze uitgebreide uitleg op papier over de pensioenregeling. Dat doen we voortaan anders. Vanaf 1 juli krijgen nieuwkomers laag 1 van de Pensioen 1-2-3 per post toegestuurd, met daarin kort en krachtig de belangrijkste informatie over hun pensioen bij BP OFP.

Informatie in lagen

In Pensioen 1-2-3 is de pensioenregeling opgeknipt in blokken. Elk blok gaat over een specifiek onderdeel van de regeling en is opgebouwd uit 3 lagen informatie. In laag 1 staat steeds kort en krachtig de belangrijkste informatie. Laag 2 geeft aanvullende uitleg. En laag 3 biedt extra informatie voor mensen die nog meer willen weten.

Vergelijk het eens!

Alle pensioenfondsen van Nederlandse werkgevers hebben een Pensioen 1-2-3. Op deze manier kunt u gemakkelijk pensioenregelingen vergelijken. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld overweegt om van werkgever te wisselen. Of wanneer u nadenkt over een waardeoverdracht. Om goed te kunnen vergelijken, is er nu de Pensioenvergelijker!

123 = handig & duidelijk

Pensioen 1-2-3 is voor alle deelnemers de moeite waard om eens te bekijken. Allerlei praktische vragen komen aan bod zoals: Wat krijgt u in onze pensioenregeling wél en níet? Welke keuzes kunt u zelf maken? En: Hoe zeker is uw pensioen? Kijk zelf hoe handig de informatie is opgedeeld en hoe duidelijk de uitleg is.