Dekkingsgraad stijgt in april

De dekkingsgraad van Pensioenfonds BP was eind april 102,1%.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds).

Beleidsdekkingsgraad

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De nieuwe berekening geeft het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden weer. Door een gemiddelde te gebruiken, is de dekkingsgraad stabieler. Eind april was de beleidsdekkingsgraad 103,1%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) schrijft voor dat de dekkingsgraad minimaal 104,1% moet zijn, zodat er ook in de toekomst genoeg geld is om alle pensioenen uit te betalen.

Vereiste dekkingsgraad

In het nieuwe FTK (nFTK) staat beschreven dat een pensioenfonds een eigen vermogen dient te hebben dat ten minste gelijk is aan het vereist eigen vermogen. Bij de bepaling van dit vereist eigen vermogen is uitgegaan van het standaardmodel. Het vereist eigen vermogen wordt aan het eind van elk kwartaal opnieuw bepaald en was eind maart gelijk aan 113,0% op basis van de strategische mix.

Herstelplan

Op basis van het nFTK moet een pensioenfonds een herstelplan opstellen indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds heeft dan een periode van maximaal 10 jaar om tot de vereiste dekkingsgraad te herstellen. Bij Pensioenfonds BP is er op 1 april 2015 sprake van een tekort. Vanwege het tekort is op 30 juni 2015 een herstelplan ingediend bij DNB.

Ontwikkeling aanwezige dekkingsgraad in de afgelopen maand

Beleggingen en rente zijn de belangrijkste factoren die de dekkingsgraad bepalen. De beleggingen van Pensioenfonds BP hebben het in de maand april niet goed gedaan. Hierdoor is het vermogen van Pensioenfonds BP per saldo gedaald. Via de rente wordt de hoogte van de verplichtingen van het pensioenfonds bepaald. In april is de (gemiddelde) rente gestegen; de verplichtingen zijn daardoor gedaald. Per saldo is de dekkingsgraad in april met 1,8 procentpunt gestegen.

Ontwikkeling dekkingsgraad

De grafiek toont de ontwikkeling van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden, per einde van elke maand. Door koersbewegingen en ontwikkelingen in de rente schommelt de dekkingsgraad van dag tot dag.

BP Dekkingsgraad April 2016