Pensioenuitkering verandert per 1 april 2016

Ontvangt u pensioen van Stichting Pensioenfonds BP? Dan betaalt u loonheffing over uw pensioen. Wij houden die heffing in op uw bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is uw netto pensioenuitkering. Dit is het bedrag dat u op uw bankrekening krijgt gestort. De overheid verhoogde de tarieven voor de loonheffing per 1 april 2016.

Hoeveel stijgt de loonheffing?
De loonheffing bestaat uit loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Per 1 april stijgt het loonheffingstarief voor de 2e en 3e belastingschijf. Bekijk de nieuwe tarieven (pdf).

Is uw pensioen minder dan € 1.660,25 bruto per maand?
Dan verandert er niets voor u. Is uw pensioen hoger? Dan gaat het pensioen dat u elke maand van Stichting Pensioenfonds BP krijgt omlaag. U krijgt van ons een bruto-netto specificatie. Daar staan de pensioenbedragen op.

Om hoeveel pensioen gaat het?
Als uw pensioen net boven de grens uitkomt, gaat het om een paar cent per maand. Het verschil loopt op tot ongeveer €10,- per maand. Hoeveel het precies voor u is, ziet u in de bruto-netto specificatie die u van ons krijgt.

Hebt u vragen?
Hebt u meer informatie nodig? Neem dan contact op met de belastingdienst.