Welke stappen zijn er genomen?

Bp heeft de uitvoering van de pensioenen per 1 juni 2016 ondergebracht bij het OFP bp Pensioenfonds, het Europees pensioenfonds van bp in België. OFP staat voor "Organisme voor de Financiering van Pensioenen". Door zijn structuur kan het OFP meerdere pensioenregelingen uit verschillende Europese landen uitvoeren.

Het OFP van bp voert ook pensioenregelingen uit voor bp ondernemingen uit België, Ierland, Zwitserland, Spanje en Cyprus.

De overgang heeft niets veranderd aan de pensioenregeling in Nederland. Dat blijft een Nederlandse aangelegenheid.

De toezichthouders op pensioenfondsen in Nederland en België gaven hun goedkeuring aan het voornemen om de pensioenen onder te brengen bij het OFP in België. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds bp besloot om alle opgebouwde pensioenen per 1 juni 2016 collectief over te dragen van het Nederlandse pensioenfonds naar het OFP. Hierna is Stichting Pensioenfonds bp in Nederland ontbonden.